In bài viết

Đông đảo cử tri ủng hộ thành lập thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(Chinhphu.vn) - Đề án thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

01/11/2023 16:58
Đông đảo cử tri ủng hộ thành lập thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Đề án thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, theo số liệu quản lý của Công an huyện Châu Đức, tính đến ngày 31/12/2022, xã Kim Long có quy mô dân số là 16.590 người, trong đó: dân số thường trú là 15.989 người và dân số tạm trú quy đổi là 601 người.

Xã Kim Long hiện có 09 thôn; 3.427 hộ; tổng số cử tri là 11.359 người, trong đó: cử tri có đăng ký thường trú là 11.094 người và cử tri có đăng ký tạm trú là 265 người.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 11.359 cử tri đã tham gia ý kiến về việc thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đạt tỷ lệ 100%.

Số cử tri tán thành chủ trương thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 11.355 người, đạt tỷ lệ 99,96%.

Số cử tri không tán thành chủ trương thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 04 người, chiếm tỷ lệ 0,04% (so với tống số cử tri).

* Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 2015 đến năm 2025 đã xác định mục tiêu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 07 thị trấn vào năm 2025, trong đó có thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức.

Thực hiện Chương trình nêu trên, huyện Châu Đức đã lập, điều chỉnh đồ án Quy hoạch chung, tỷ lệ 1/5000 đô thị Kim Long có quy mô hơn 2.211 ha (diện tích tự nhiên của toàn xã Kim Long) và được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt.

Theo đó, nhiều dự án hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng đã tạo động lực lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, đô thị Kim Long phát triển theo hướng văn minh, hiện đại đã được triển khai xây dựng. Huyện đã tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình phát triển của địa phương. Các cơ sở giáo dục, y tế, trung tâm văn hóa thông tin - thể thao cũng được quan tâm đầu tư xây dựng đạt chuẩn. Kết quả của chương trình phát triển đô thị tại xã Kim Long đã được đánh giá, phân loại theo các tiêu chí đô thị loại V (năm 2017) với số điểm khá cao (xã Kim Long đạt 89 điểm/100 điểm).

Mời bạn đọc xem Báo cáo Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

Tuệ Văn