In bài viết

Đóng điện dự án chống quá tải cho TBA 110kV Như Quỳnh

(Chinhphu.vn) - Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc, thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với Công ty Điện lực Hưng Yên và các nhà thầu thi công vừa nghiệm thu, đóng điện thành công dự án Lắp đặt máy biến áp T2 trạm biến áp 110 kV Như Quỳnh.

28/10/2021 14:06

Máy biến áp T2 trạm biến áp 110 kV Như Quỳnh. Ảnh: EVNNPC
Dự án Lắp đặt máy biến áp (MBA) T2 trạm biến áp 110 kV Như Quỳnh là công trình cấp II nhóm C với quy mô lắp đặt MBA T2 công suất 63 MVA-110/35/22 kV, ngăn MBA T2, lắp đặt bổ sung thiết bị ngăn liên lạc 112 ở phía 110 kV; phía 35 kV lắp đặt 3 chống sét van 1 pha ngoài trời; phía 22 kV thi công thiết bị hợp bộ, thiết kế theo sơ đồ 1 thanh cái có phân đoạn; đồng thời lắp đặt hệ thống đo lường bảo vệ, hệ thống SCADA, PCCC.

Theo EVNNPC, dự án có tổng mức đầu tư trên 34 tỷ đồng, được giao cho Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc trực tiếp quản lý và thực hiện, Công ty Tư vấn điện miền Bắc lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án hoàn thành sẽ góp phần chống quá tải cho MBA T1 trạm biến áp 110 kV Như Quỳnh. Đồng thời đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao cao đời sống an sinh xã hội địa phương và phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Việc đóng điện đúng tiến độ dự án thể hiện quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc trong việc hoàn thành kế hoạch những tháng cuối năm 2021.

Đây cũng là dự án nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Toàn Thắng