In bài viết

Đóng điện dự án trạm biến áp 220 kV Chư Sê và đấu nối

(Chinhphu.vn) - Ngày 1/8, tại Gia Lai, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện dự án trạm biến áp 220 kV Chư Sê và đấu nối.

01/08/2022 17:06
Đóng điện dự án trạm biến áp 220kV Chư Sê và đấu nối - Ảnh 1.

Trạm biến áp 220 kV Chư Sê và đấu nối - Ảnh: CPMB

Đây là công trình công nghiệp điện cấp I, nhóm B, do Tổng công ty ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án. Công trình được triển khai từ cuối năm 2019, xây dựng tại xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Dự án có quy mô xây dựng mới trạm biến áp 220/110/22 kV, công suất đặt 2x125 MVA theo quy hoạch, giai đoạn này lắp đặt truớc 1 máy biến áp 125 MVA.

Đồng thời xây dựng đoạn nhánh rẽ 220kV, hai mạch, dài khoảng 0,385 km, đấu nối vào đường dây 220 kV Pleiku 2 - Krông Buk hiện có. Xây dựng đường dây một mạch 22 kV, dài khoảng 0,452 km, đấu nối vào đường dây 22 kV hiện có, lắp đặt 01 máy biến áp 22/0,4 kV-250 kVA để cấp điện thi công và tự dùng.

Dự án còn triển khai thay dây chống sét bằng dây chống sét kết hợp cáp quang trên đường dây 220 kV Pleiku 2 – Krông Buk hiện hữu, tăng cường treo thêm dây chống sét tại một số đoạn cột để chia sẻ dòng ngắn mạch 1 pha.

Việc hoàn thành dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo điện cho tỉnh Gia Lai và vùng phụ cận; thu gom nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực để truyền tải lên lưới điện quốc gia; giảm tổn thất công suất cực đại lưới điện khu vực và nâng cao, cải thiện điện áp lưới điện 110 kV khu vực.

Toàn Thắng