In bài viết

Đóng điện đường dây 220kV Vĩnh Tân-Phan Thiết

(Chinhphu.vn) - Ngày 18/1/2015, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phối hợp với các đơn vị tư vấn, thi công, quản lý vận hành tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành đường dây 220kV Vĩnh Tân-Phan Thiết.

19/01/2015 10:10
Dự án Đường dây 220kV Vĩnh Tân-Phan Thiết thuộc danh mục các dự án cấp bách cấp điện cho miền Nam, được khởi công vào ngày 23/10/2013.

Dự án có tổng mức đầu tư 999,2 tỷ đồng do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) thay mặt chủ đầu tư điều hành quản lý dự án.

Dự án có quy mô xây dựng mới đường dây 220kV 2 mạch, dài 92,463km từ trạm biến áp (TBA) 500kV Vĩnh Tân đến TBA 220kV Phan Thiết. Tuyến đường dây đi qua địa bàn các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Cùng với đó, dự án còn góp phần mở rộng diện tích xây dựng TBA 220kV Phan Thiết, xây dựng thêm 4 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Phan Thiết, trong đó 2 ngăn xuất tuyến đi TBA 500kV Vĩnh Tân và 2 ngăn xuất tuyến đi TBA 220kV KCN Phú Mỹ 2. 

Việc đóng điện đưa vào vận hành đường dây 220kV Vĩnh Tân-Phan Thiết sẽ góp phần quan trọng trong việc truyền tải công suất Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 vào hệ thống điện quốc gia, tạo liên kết lưới điện 220kV khu vực duyên hải Nam Trung bộ, tăng cường công suất, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải tăng cao khu vực tỉnh Bình Thuận.

Toàn Thắng