In bài viết

Đồng Nai: Thợ hồ được nhận hỗ trợ khó khăn

(Chinhphu.vn) – Ông Tô Văn Ngọc (Đồng Nai) làm thợ hồ, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đã thất nghiệp 2 tháng nay. Ông Ngọc hỏi, trường hợp của ông có được nhận hỗ trợ không?

14/09/2021 07:02

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì công việc của ông thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Ông có thể liên hệ UBND phường, xã nơi tạm trú để làm thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Trường hợp trong quá trình làm thủ tục có khó khăn, vướng mắc ông có thể gọi điện thoại 0937.745.499 (gặp ông Linh - Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Long Thành) để được thông tin, hỗ trợ.

Chinhphu.vn