In bài viết

Đồng Tháp hỗ trợ khó khăn cho 9 nhóm đối tượng

(Chinhphu.vn) – Gia đình bà Bùi Ngô Nhật Xuân ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Chồng bà Xuân làm nghề thợ mộc, thợ sơn. Bà Xuân làm nghề làm móng và trang điểm dạo. Vợ chồng bà có 2 con nhỏ 11 tháng tuổi và 8 tuổi, ở nhà thuê không có đất canh tác.

27/10/2021 07:02

Từ khi tỉnh Đồng Tháp áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đến nay vợ chồng bà không còn thu nhập vì không thể đi làm. Gia đình bà đã đề nghị chính quyền hỗ trợ nhưng không được giải quyết. Bà Xuân hỏi, vì sao vợ chồng bà không được hỗ trợ?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Bà Bùi Ngô Nhật Xuân làm móng và trang điểm dạo, chồng là thợ mộc, thợ sơn. Chính sách hỗ trợ lao động tự do tại Quyết định số 964/QĐ-UBND-HC ngày 16/7/2021 và Quyết định số 1277/QĐ-UBND-HC ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có 9 nhóm đối tượng được hỗ trợ, không có những đối tượng nghề làm móng và trang điểm dạo, thợ mộc, thợ sơn.

Do đó, bà và chồng bà không thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ.

Chinhphu.vn