In bài viết

Đồng Tháp tiếp tục chi hỗ trợ đợt 2 cho nhóm lao động tự do

(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Hoài Thu (tỉnh Đồng Tháp) hỏi, gói hỗ trợ của Chính phủ cho người gặp khó khăn do COVID-19 ở xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã có chưa?

20/08/2021 08:20

Về vấn đề này, UBND tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 964/QD-UBND-HC ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Qua đó, từ ngày 16/7/2021 đến ngày 5/8/2021 Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện cho hỗ trợ cho các nhóm đối tượng đạt 100% theo quy định, cụ thể gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo (mỗi nhân khẩu 15 kg gạo); hộ bán vé số (mỗi người 1.500.000 đồng) và đợt 1 nhóm lao động tự do (mỗi người 1.500.000 đồng).

Hiện tại các xã, thị trấn đang tập hợp danh sách đợt 2 của nhóm lao động tự do để tiếp tục chi hỗ trợ.

Chinhphu.vn