In bài viết

Đồng Tháp trả lời về chính sách hỗ trợ gạo cho người dân

(Chinhphu.vn) – Tỉnh Đồng Tháp đang triển khai hỗ trợ gạo cho người dân, người lao động gặp nhiều khó khăn trên địa bàn theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bà Nguyễn Thanh Quyên đề nghị tỉnh Đồng Tháp xem xét hỗ trợ thêm lao động tự do làm nghề: Nhạc công, lái xe ba gác, xe tải nhỏ, kinh doanh dịch vụ nấu ăn cưới hỏi.

16/09/2021 11:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Người lao động làm công việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác, làm việc tại các hộ kinh doanh ăn uống (bao gồm dịch vụ nấu ăn tiệc cưới hỏi…) thì thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 964/QĐ-UBND-HC ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Việc bà Quyên đề nghị về xem xét hỗ trợ thêm thành phần lao động tự do như: Nhạc công, lái xe tải nhỏ, tỉnh tiếp nhận ý kiến để xem xét. Hiện nay tỉnh đang triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho người dân, người lao động gặp nhiều khó khăn trên địa bàn theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị bà liên hệ địa phương nơi cư trú để được hỗ trợ nếu gia đình đang thật sự khó khăn.

Chinhphu.vn