In bài viết

Đồng Tháp trả lời về đối tượng lao động tự do được nhận hỗ trợ

(Chinhphu.vn) – Ông Lê Kim Tuấn Anh (tỉnh Đồng Tháp) làm nghề chở thức ăn gia súc, thuỷ sản bằng xe 2 bánh cho cửa hàng tư nhân. Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ nên ông phải nghỉ việc từ ngày 11/7/2021 đến nay. Ông Tuấn Anh hỏi, trường hợp của ông có được công nhận là lao động tự do bị ngừng việc do COVID-19 không?

14/09/2021 11:02

Sau khi tiếp nhận thông tin của ông Lê Kim Tuấn Anh, sinh năm 1986 ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, UBND xã Tân Nhuận Đông phối hợp với Ban nhân dân ấp Tân Thuận nắm thông tin nội dung sau:

Thực hiện theo Điểm 12, Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định 964/QĐ-UBND-HC ngày 16/7/2021 về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Điều 1, Khoản 1, Điểm C theo Quyết định 964/ QĐ-UBND-HC; căn cứ Điều 2, Khoản b Hướng dẫn số 1291/SLĐTBXH-LĐVLBH ngày 23/7/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn một số nội dung hỗ trợ cho lao động tự do theo Quyết định 964/ QĐ-UBND-HC, trường hợp của ông Lê Kim Tuấn Anh là người chạy xe mô tô (xe gắn máy) làm việc (chở hàng thức ăn gia súc, thuỷ sản) bằng xe 2 bánh cho cửa hàng tư nhân Đức Trang, địa chỉ: Ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Như vậy, trường hợp của ông Tuấn Anh không gọi là lao động tự do bị ngừng việc do COVID–19.

Chinhphu.vn