In bài viết

Dự án có nhiều hạng mục, cấp phép xây dựng thế nào?

(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, ông Phạm Trung Hiếu, công tác tại Phòng Quản lý đô thị, quận Hải An, TP. Hải Phòng đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng cho dự án đầu tư của doanh nghiệp.

28/04/2017 09:02

Theo phản ánh của ông Hiếu, một doanh nghiệp được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tháng 9/2016, tổng diện tích là 18.713m2. Trên mảnh đất đó, doanh nghiệp muốn xin cấp giấy phép xây dựng để xây dựng các hạng mục: nhà tập thể, nhà máy nhựa, xưởng hóa chất, bể cứu hỏa,… với tổng diện tích xây dựng là 10.403m2, trong đó diện tích sàn là 11.401m2.

Doanh nghiệp đã có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (do doanh nghiệp tự phê duyệt) với tổng mức đầu tư xây dựng các hạng mục công trình là dưới 15 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An thì toàn bộ diện tích đất (18.713m2) của doanh nghiệp thuộc quy hoạch đất công nghiệp, kho tàng, bến bãi. Ngoài quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An thì toàn bộ diện tích nêu trên chưa được phủ bất kỳ quy hoạch nào khác.

Ông Hiếu hỏi, đối với các hạng mục công trình trên thì UBND quận Hải An cấp giấy phép xây dựng cho cả dự án hay cấp giấy phép xây dựng cho từng hạng mục công trình riêng lẻ? Nếu UBND quận cấp phép xây dựng cho cả dự án thì phải yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thêm những hồ sơ gì để chứng minh tất cả hạng mục đó là một dự án?

Ông Hiếu cũng muốn biết, với các hạng mục công trình do một chủ đầu tư (tư nhân) thực hiện, nguồn vốn do tư nhân tự chi trả thì quy mô xây dựng như thế nào thì phải lập dự án (chẳng hạn công trình cấp bao nhiêu, diện tích xây dựng bao nhiêu…)?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc cấp giấy phép xây dựng cho toàn bộ công trình thuộc dự án hoặc cấp giấy phép cho từng công trình riêng lẻ là theo đề nghị của chủ đầu tư có công trình phải xin giấy phép xây dựng.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Theo quy định tại Điều 52 Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì khi chủ đầu tư xây dựng, chủ đầu tư (tư nhân) phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trừ trường hợp dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và nhà ở riêng lẻ.

Chinhphu.vn