In bài viết

Dự án đổi chủ đầu tư có phải đấu thầu lại?

(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Hoàng Văn Nhu (tỉnh Sơn La) được giao làm chủ đầu tư một dự án xây dựng có tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng. Dự án này đã được chủ đầu tư cũ tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng với đơn vị thi công từ tháng 5/2015, nhưng do không giải phóng được mặt bằng nên công trình vẫn chưa khởi công.

11/11/2016 09:02

Nay UBND huyện có quyết định thay đổi hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật chuyển từ nhà khung thép xây tường gạch sang khung bê tông cốt thép, tổng mức đầu tư giảm so với trước khoảng 500 triệu đồng và thay đổi chủ đầu tư là đơn vị của ông Nhu.

Ông Nhu hỏi, dự án trên có phải tổ chức đấu thầu lại không? Nếu không thì các bước tiếp theo sẽ thực hiện thế nào? Trường hợp phải đấu thầu lại thì xử lý thế nào với nhà thầu đã ký hợp đồng với chủ đầu tư cũ?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Luật Đấu thầu, một trong các điều kiện để phát hành hồ sơ mời thầu là bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu.

Do vậy, việc chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng nhưng không bảo đảm được mặt bằng là không phù hợp với quy định vừa nêu.

Liên quan đến việc hủy thầu, việc hủy thầu phải căn cứ quy định tại Điều 17 Luật Đấu thầu.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng đã ký trước đó thì việc chấm dứt hợp đồng thực hiện theo pháp luật có liên quan.

Chinhphu.vn