In bài viết

Dự án EU-ESRT chuyển giao kho tri thức cho Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

(Chinhphu.vn) - Dự án EU-ESRT sẽ cho Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tiếp cận toàn bộ kho tri thức của mình để phục vụ công tác nghiên cứu và kinh doanh.

07/07/2016 18:50

Dự án Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ (gọi tắt là Dự án EU-ERST) bắt đầu triển khai tại Việt Nam từ năm 2011. Đến nay, thông qua các nghiên cứu với nhiều hoạt động thực tế của mình tại các chương trình hỗ trợ, đào tạo cho địa phương, bộ, ngành, Dự án đã xây dựng được một kho tri thức khá đầy đủ, phong phú và đa dạng về du lịch của Việt Nam.

Kho dữ liệu này gồm: Các báo cáo phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) 2013, phân tích nguồn nhân lực tại khu vực duyên hải miền Trung và ĐBSCL; Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam năm 2013 và năm 2014; các công cụ lập kế hoạch tiếp thị/chiến dịch quảng bá/ tiếp thị điện tử nhằm nâng cao các sản phẩm chung đã thống nhất; Xây dựng thương hiệu điểm đến cho khu vực duyên hải miền Trung với các tài liệu hướng dẫn thực hiện và phương pháp luận; Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 với kế hoạch hành động năm 2017 cho khu vực duyên hải miền Trung (Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam) và khu vực ĐBSCL (Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang…).

Đây là cơ sở dữ liệu quý mà Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch có thể sử dụng để triển khai mô hình kinh doanh mới và để xây dựng lại thương hiệu Viện, đồng thời xây dựng các chiến lược kế hoạch dài, ngắn hạn cho ngành du lịch Việt Nam từ phát triển sản phẩm tới marketing, quy hoạch và quảng bá.  

Để bảo đảm tính bền vững các kết quả hỗ trợ của Liên minh châu Âu, bà Mary McKeon, Trưởng nhóm Tư vấn của Dự án EU-ESRT cam kết các chuyên gia của Dự án sẽ tiếp tục đồng hành cùng Viện trong giai đoạn kết thúc của Dự án để bàn giao các kết quả liên quan cho Viện.

Việc chuyển giao tri thức của dự án EU-ESRT sẽ bảo đảm duy trì tính bền vững và đẩy mạnh việc định vị thị trường mới, đóng góp to lớn vào tầm nhìn để Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch trở thành viện nghiên cứu du lịch hàng đầu trong khu vực.

Đến tháng 11/2016, Dự án sẽ kết thúc, do đó việc chuyển giao kho tri thức này là cần thiết khi Viện không còn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Dự án.

Nguyệt Hà