In bài viết

Đưa Bảo tàng Công đoàn vào quy hoạch

(Chinhphu.vn) - Trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam vào Quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2020.

21/05/2013 12:54

Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam là bảo tàng chuyên ngành do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quản lý.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong quá trình xây dựng và phát triển trên 80 năm của tổ chức Công đoàn Việt Nam, các tư liệu, hiện vật chưa được đầu tư sưu tầm, thu thập và bảo quản. Những tài liệu, hiện vật đã có qua thời gian và không được đầu tư bảo quản nên cũng xuống cấp nghiêm trọng. Ở các Công đoàn ngành, Liên đoàn lao động địa phương, nhiều tài liệu, hiện vật về công nhân, công đoàn qua các thời kỳ đang bị mục nát dần.

Vì vậy, việc thành lập và xây dựng Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam để lưu giữ lâu dài các tài liệu, hiện vật là rất cần thiết. Bảo tàng còn góp phần quan trọng để tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy niềm tự hào đối với các thế hệ công nhân viên chức lao động và đội ngũ cán bộ công đoàn Việt Nam, động viên họ đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phương Hiển