In bài viết

Được chỉ định một đơn vị thực hiện hai gói thầu tư vấn?

(Chinhphu.vn) – Ông Mai Huy Hùng (Nghệ An) hỏi: Nếu gói thầu tư vấn giám sát và gói thầu tư vấn đấu thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu thì chủ đầu tư có được phép chỉ định thầu cho một đơn vị tư vấn vừa làm tư vấn đấu thầu, vừa làm tư vấn giám sát cho gói thầu xây lắp không?

23/05/2018 07:02

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Đối với câu hỏi của ông Hùng, trường hợp gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp và gói thầu tư vấn giám sát của gói thầu xây lắp đều có giá trị nằm trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu thì việc chủ đầu tư chỉ định thầu cho một đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm thực hiện các gói thầu này được coi là không vi phạm quy định của pháp luật đấu thầu.

Chinhphu.vn