In bài viết

Được cộng dồn thời gian công tác để hưởng phụ cấp lâu năm

(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Thành Phú được tuyển dụng công tác tại trường THCS Khánh Bình Đông, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau từ năm 2009, được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ với thời gian 2 năm 7 tháng.

15/06/2016 08:02

Tháng 8/2011, ông Phú xin chuyển công tác về trường THCS Vồ Dơi, ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Năm 2013, ấp Vồ Dơi được công nhận là ấp đặc biệt khó khăn.

Ông Phú hỏi, trường hợp của ông tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút đủ 60 tháng theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP hay được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ? Thời gian ông Phú công tác tại trường THCS Khánh Bình Đông có được cộng để tính hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau trả lời như sau:

Ấp Vồ Dơi là ấp đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 của Uỷ ban Dân tộc (nay được thay thế bởi Quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 29/2/2016 của Uỷ ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư chương trình 135 năm 2016). Trường hợp ông Phú tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP cho đủ tối đa là 5 năm (kể cả thời gian đã hưởng ở xã Khánh Bình Đông).

Phụ cấp công tác lâu năm là tổng thời gian làm việc có đóng BHXH bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có đứt quãng thì được cộng dồn).

Do vậy, thời gian ông Phú công tác ở trường THCS Khánh Bình Đông được cộng dồn để tính hưởng phụ cấp lâu năm theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Chinhphu.vn