In bài viết

Được hỗ trợ khó khăn nếu thu nhập từ công việc chính bị giảm sâu

(Chinhphu.vn) – Ông Lê Văn Thành (An Giang) làm nghề cắt tóc dạo, mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và có đăng ký nhận trợ cấp. Tên của ông đã có trong danh sách nhưng đến nay ông vẫn không nhận được trợ cấp.

20/02/2022 07:02

Ông Thành đã hỏi UBND xã thì được trả lời, do không có tiệm cắt tóc nên không được nhận tiền. Ông Thành hỏi, xã trả lời như trên có đúng không?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 6/8/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang; tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 về điều kiện hỗ trợ: "Người lao động có thu nhập chính từ những nhóm ngành, nghề, lĩnh vực quy định tại Khoản 1 Điều 1 bị giảm sâu thu nhập, phải tạm dừng công việc; mất việc do phải thực hiện theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương (trong đó có nhóm ngành làm đẹp (cắt tóc, uốn tóc, làm móng)".

Theo báo cáo của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Phú Tân, ông Lê Văn Thành có nêu mình nằm trong nhóm tự làm trong lĩnh vực làm đẹp "nghề cắt tóc dạo" thuộc đối tượng theo Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 6/8/2021 của UBND tỉnh An Giang. Tuy nhiên, qua xác minh của địa phương thì công việc chính của ông Lê Văn Thành không phải là nghề cắt tóc (vì ông mới học nghề). Do đó, "nghề cắt tóc dạo" không phải là nghề mang lại thu nhập chính của ông, vì vậy theo quy định tại Quyết định số 1856/QĐ-UBND thì ông Lê Văn Thành không thuộc đối tượng và điều kiện để được hỗ trợ.

Chinhphu.vn