In bài viết

Được hoàn thuế nhập khẩu nếu bán hàng cho DN chế xuất

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan hướng dẫn Công ty TNHH IMARKET Việt Nam về việc nhập khẩu hàng hóa bán vào khu chế xuất.

26/01/2015 11:26

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; khoản 3 Điều 2 Nghị định 87/20110/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; Điều 12 và Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trường hợp Công ty TNHH Samsung Display Bắc Ninh và Công ty TNHH Samsung Electro-Machanics Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất nên hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất và chỉ sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

Trường hợp các nhà thầu chính, nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hóa để cung cấp máy móc, thiêt bị cho doanh nghiệp chế xuất thì số hàng hóa đó cũng thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

Đối với hàng hóa là quần áo, găng tay bảo hộ lao động, các loại máy móc thiết bị, dụng cụ tiêu hao do Công ty TNHH IMARKET Việt Nam nhập khẩu (theo quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu) thì Công ty phải nộp thuế nhập khẩu. Sau khi bán số hàng hóa nêu trên cho doanh nghiệp chế xuất thì Công ty được hoàn lại số thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Thanh Hà