In bài viết

Được hưởng BHYT 100%, sao vẫn phải nộp thêm tiền?

(Chinhphu.vn) – Ông Hồ Ba Tây (TP. HCM) là thương binh, đã từng tham gia kháng chiến. Thẻ BHYT của ông có ký hiệu HT2791402800056. Ông Tây đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở Bệnh viện quận 4, nhưng ông không được BHYT chi trả 100%, mà lần nào khám chữa bệnh ông cũng phải trả thêm tiền. Ông Tây đề nghị giải đáp về vấn đề này.

06/05/2017 08:02

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Trường hợp của ông Tây, ông khám chữa bệnh tại Bệnh viện quận 4 theo chế độ BHYT, ông có mã số thẻ BHYT là đối tượng được BHYT 100% theo giá viện phí và danh mục thuốc, vật tư y tế của Nhà nước. Tuy nhiên, tại Bệnh viện quận 4 có các máy móc thiết bị, kỹ thuật không được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước mà đầu tư bằng nguồn vay hoặc đề án liên doanh liên kết.

Ông Tây có thể tìm hiểu thêm việc thu chênh lệch tại Phòng tài vụ Bệnh viện quận 4.

Chinhphu.vn