In bài viết

Được hưởng trợ cấp chuyển vùng mấy lần?

(Chinhphu.vn) - Ông Dương Hòa (Phú Thọ) hỏi, mỗi cá nhân được hưởng chế độ trợ cấp chuyển vùng ra khỏi xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP bao nhiêu lần?

02/11/2022 11:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng chế độ trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Phú Thọ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Phú Thọ. Vì vậy, đề nghị ông Dương Hòa liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn