In bài viết

Được ký hợp đồng lao động trực tiếp với công ty ở Nhật Bản?

(Chinhphu.vn) – Năm 2007, ông Nguyễn Trọng Nghĩa (Đồng Nai) đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Khi về Việt Nam, ông vẫn làm việc cho công ty bên Nhật Bản thông qua 1 công ty Việt Nam. Hiện tại, công ty muốn ông sang Nhật Bản để tiếp tục công việc.

14/08/2017 14:02

Ông Nghĩa hỏi, ông có được quyền trực tiếp ký hợp đồng lao động với công ty ở Nhật Bản không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định của phía Nhật Bản, người nước ngoài tham gia chương trình thực tập kỹ năng tại Nhật Bản chỉ được 1 lần với thời gian tối đa 3 năm.

Nếu công ty Nhật Bản muốn ông qua Nhật Bản làm việc thì ông có thể ký hợp đồng trực tiếp với công ty Nhật Bản, tuy nhiên ông phải đi với tư cách là lao động có trình độ (chứng chỉ kỹ năng nghề được công nhận ở Nhật Bản) hoặc với tư cách là kỹ sư.

Chinhphu.vn