In bài viết

Được lựa chọn mức đóng BHXH tự nguyện

(Chinhphu.vn) – Anh trai của ông Trần Kiên (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sinh tháng 2/1960, đến hết tháng 12/2022 có tổng thời gian tham gia BHXH là 16 năm 7 tháng, mức lương đóng BHXH là 4.680.000 đồng.

11/05/2023 07:02

Tháng 1/2023 anh trai của ông Kiên nghỉ việc và dừng đóng BHXH. Ông Kiên hỏi, để được hưởng chế độ hưu trí thì anh của ông cần đóng BHXH thêm bao nhiêu tháng nữa? Đóng một lần có được không? Đóng bao nhiêu phần trăm của mức lương 4.680.000 đồng?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trả lời như sau:

Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định trường hợp người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp anh trai của ông sinh tháng 2/1960, đã tham gia BHXH 16 năm 7 tháng. Đối chiếu với quy định nêu trên thì số tháng cần đóng thêm là: 41 tháng (3 năm 5 tháng). Thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng anh trai của ông đóng đủ số tiền cho những những năm còn thiếu.

Mức đóng hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do anh trai của ông lựa chọn. Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (được quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP là 1,5 triệu đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (29.800.000).

Anh trai của ông có thể lựa chọn mức lương cuối cùng trước khi dừng đóng BHXH hoặc tự chọn mức đóng phù hợp.

Để đóng một lần cho những năm còn thiếu anh trai của ông có thể đến các Điểm thu BHXH, BHYT tại : Bưu điện gần nhất; Cửa hàng Viettel gần nhất; UBND xã phường

Hoặc liên hệ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu số điện thoại 0254.3818123 – nhánh 208, 211, 212 để được hỗ trợ

Hải Hoa