In bài viết

Được nghỉ thai sản trước khi sinh tối đa 2 tháng

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thanh (TPHCM) mang thai được 36 tuần, đã đóng BHXH liên tục được 4 năm. Do cơ thể mệt mỏi, đau nhức, bà Thanh có nhu cầu nghỉ thai sản trước thời gian dự sinh.

19/10/2019 07:02
Bà Thanh hỏi, bà có thể tự xin công ty nghỉ thai sản từ tuần thai thứ 36 không? Có phải cần cung cấp giấy tờ chỉ định nghỉ sớm của cơ sở khám chữa bệnh không? Thời gian đi làm lại là khi nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Nguyễn Thanh như sau:

Khoản 1 Điều 34 Luật BHXH năm 2014 quy định: Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

Trường hợp bà Nguyễn Thanh đã đóng BHXH liên tục 4 năm không gián đoạn, đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH. Nếu bà Thanh xác định đã mang thai được 36 tuần, tương đương 9 tháng, dự kiến sinh con trong khoảng từ 10 đến 20 ngày tới, thì căn cứ nhu cầu và tình trạng sức khỏe, bà có thể tự sắp xếp thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh và báo cho người sử dụng lao động biết.

Trường hợp nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng không cần giấy tờ chỉ định nghỉ sớm của cơ sở khám chữa bệnh.

Thời gian được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng tính từ ngày bắt đầu nghỉ việc. Nếu sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.