In bài viết

Được trợ cấp lần đầu nếu đang hoặc đến công tác vùng đặc biệt khó khăn

(Chinhphu.vn) - Bà Hoàng Thu Hà (Cao Bằng) đang công tác tại xã khu vực II, đến tháng 6/2021 xã này được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

17/02/2022 14:02

Đến tháng 7/2021 bà chuyển công tác sang địa bàn không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Bà Hà hỏi, bà có được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu hay không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ trợ cấp lần đầu đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã, phường, thị trấn và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc đối tượng áp dụng.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Cao Bằng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Vì vậy, đề nghị bà liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cao Bằng (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn