In bài viết

Được xóa lịch sử nợ quá hạn tại ngân hàng khi trả hết nợ?

(Chinhphu.vn) - Theo chính sách cung cấp sản phẩm của CIC, khách hàng phát sinh nợ xấu dưới 10 triệu đồng, sau khi thanh toán khoản nợ, CIC sẽ ngừng cung cấp thông tin lịch sử nợ quá hạn khi cập nhật thông tin do tổ chức tín dụng báo cáo.

12/09/2019 14:02

Ông Hoàng Văn Hiệp (TPHCM) có khoản vay hợp đồng ở Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam, nợ quá hạn và hiện tại bị đưa vào nợ xấu nhóm 5, số tiền hiện tại là 4,3 triệu đồng.

Ông Hiệp hỏi, sau khi tất toán hợp đồng với Home Credit, thì bao lâu sẽ được tất toán hợp đồng? Ông có thể tiếp tục vay vốn ngân hàng để kinh doanh được không? Thời gian bao lâu sau khi tất toán thì có thể vay vốn làm hồ sơ được?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam - CIC) có ý kiến như sau:

Hiện tại, ông Hiệp đang có dư nợ xấu khác 3 triệu đồng tại Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credic Việt Nam được phân loại nợ xấu nhóm 5 tại thời điểm 30/5/2016.

Theo chính sách cung cấp sản phẩm của CIC, khách hàng phát sinh nợ xấu dưới 10 triệu đồng, sau khi thanh toán khoản nợ, CIC sẽ ngừng cung cấp thông tin lịch sử nợ quá hạn khi cập nhật thông tin do tổ chức tín dụng báo cáo.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 03/2013/TT-NHNN, các công ty tài chính báo cáo số liệu định kỳ 1 tháng/lần. Như vậy, khi ông Hiệp thanh toán trả khoản nợ nêu trên, chậm nhất 5 ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp, CIC sẽ ngừng cung cấp thông tin lịch sử của khoản nợ này.

CIC trả lời để ông Hiệp biết. Trường hợp có thắc mắc, ông vui lòng liên hệ Tổng đài hỗ trợ khách hàng 19001082 của CIC để được giải đáp.

Chinhphu.vn