In bài viết

EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu

(Chinhphu.vn) - Hồ sơ Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN vừa ban hành là sự bổ sung các tài sản thương hiệu chưa có trong Hồ sơ Hệ thống nhãn hiệu EVN trước đây. Qua đó, đáp ứng nhu cầu xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu EVN trong giai đoạn mới hiệu quả hơn, nhất quán hơn và tăng tính cạnh tranh, thuyết phục cao về các giá trị của EVN đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội.

28/05/2021 15:15

Hồ sơ Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN được Hội đồng thành viên EVN thông qua tại Nghị quyết số 230/NQ-EVN ngày 19/5/2021.

Sáng 28/5, EVN đã tổ chức hội nghị trực tuyến giới thiệu Hồ sơ Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN. Hội nghị do Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì. Có gần 40 điểm cầu kết nối đến các đơn vị thành viên của Tập đoàn trên toàn quốc.

Hệ thống nhận diện thương hiệu mới được ban hành bao gồm: Quy định thiết kế cơ bản biểu tượng thương hiệu EVN; cấu trúc thương hiệu các đơn vị thành viên của EVN; họa tiết đồ họa nhận diện EVN; bộ sưu tập hình tượng EVN; định hướng thư viện ảnh EVN; hướng dẫn thiết kế mẫu đồng phục khối văn phòng và đồng phục bảo hộ lao động.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Một số điểm nổi bật như: Hình ảnh nhãn hiệu EVN (logo EVN) sẽ xuất hiện tại tay áo trái của trang phục bảo hộ lao động của công nhân và trên mũ bảo hộ; trang phục bảo hộ lao động của công nhân EVN được quy định là màu cam, có sự phân biệt giữa các khối qua vạch phản quang trên trang phục; khối văn phòng cũng có đồng phục đồng nhất theo quy định; mẫu biển trụ sở chỉ sử dụng 1 mẫu thống nhất trong toàn Tập đoàn;...

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm nhấn mạnh, Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN là một trong những tài sản quan trọng thuộc sở hữu trí tuệ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cung cấp đầy đủ các công cụ, hướng dẫn cho việc xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu EVN nhất quán, lớn mạnh và nhân văn.

Cũng theo Phó Tổng giám đốc EVN, Tập đoàn sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện, phê duyệt Hệ thống nhận diện thương hiệu của các đơn vị thành viên của EVN trên cơ sở Hệ thống nhận diện thương hiệu của Tập đoàn. Đồng thời, EVN sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN, Hệ thống nhận diện thương hiệu của các đơn vị thành viên của EVN.

Trong mười năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quan tâm đầu tư thích đáng cho công tác xây dựng thương hiệu một cách đồng bộ từ phát triển định hướng chiến lược đến các hoạt động quản trị, xuyên suốt mọi cấp độ và rộng khắp toàn Tập đoàn. Tháng 9/2009, Hồ sơ Hệ thống nhãn hiệu Tập đoàn Điện lực Việt Nam được ban hành và tiếp tục cập nhật lần 2 vào tháng 3/2013.

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, năm 2020, Tổ công tác nhận diện thương hiệu EVN được thành lập với sự tham gia của các Ban: Pháp chế, Kinh doanh, Truyền thông, Chiến lược, Nhân sự và Văn phòng Tập đoàn. Qua đó, triển khai dự án phát triển Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN.

Mai Chi