In bài viết

EVN phấn đấu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025

(Chinhphu.vn) – Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN) đặt mục tiêu phấn đấu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

21/10/2021 17:37

EVN đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hướng tới hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số vào năm 2025 - Ảnh VGP
Để hướng tới mục tiêu này, EVN đang nỗ lực xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, đồng bộ với nguồn điện và cung cấp cho các phụ tải, có khả năng kết nối khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định. Đồng thời phấn đấu giảm tổn thất điện năng về mức ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN; nâng cao hiệu quả ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo đó, EVN phấn đấu hoàn thành mục tiêu điều khiển xa, không người trực vận hành đối với 100% các trạm 110 kV trong giai đoạn 2021-2025 và 100% các trạm 220 kV giai đoạn 2025-2030.

Đến năm 2030, EVN đặt mục tiêu phát triển 1 tổ chức khoa học công nghệ với 1-2 phòng thí nghiệm. Giai đoạn 2030-2045, cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu ứng dụng các lĩnh vực thuộc chuyên ngành điện đạt mức tiên tiến, ngang tầm với các nước đang phát triển trong khu vực.

Cùng với đó, Tập đoàn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phân phối điện năng và dịch vụ khách hàng; hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, phấn đấu từ năm 2025 trở đi nằm trong nhóm các nước top 3 ASEAN (ASEAN-3) về dịch vụ khách hàng và duy trì vị trí này trong suốt giai đoạn đến 2045.

Theo định hướng đến năm 2045, EVN sẽ đầu tư phát triển nguồn và lưới điện theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả; đầu tư phát triển hệ thống điện phải bảo đảm đồng bộ và hợp lý từ sản xuất - truyền tải - phân phối kinh doanh điện năng, có khả năng tích hợp quy mô lớn nguồn năng lượng tái tạo.

Tập đoàn cũng sẽ tiếp cận công nghệ tiên tiến, bảo đảm an toàn, tin cậy và bảo vệ môi trường; rà soát tổng thể và có kế hoạch sớm triển khai nâng cấp công nghệ của các nhà máy điện than hiện có, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, phù hợp với điều kiện cụ thể theo từng giai đoạn.

Đồng thời, phấn đấu vận hành hệ thống điện và thị trường điện một cách an toàn, tin cậy, hợp lý, đáp ứng các quy định về điều kiện của các cấp độ thị trường điện Việt Nam; bảo đảm chi phí sản xuất và chi phí mua điện hợp lý, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường điện.

Toàn Thắng