In bài viết

EVNSPC: Bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong bối cảnh dịch COVID-19

(Chinhphu.vn) - Nhằm bảo đảm an toàn và cung cấp điện ổn định, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chuẩn bị các phương án chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam.

04/10/2021 10:00


Các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phố phía nam của EVNSPC đều thực hiện tốt công tác kiểm tra phương tiện PCCC theo quy định. Ảnh: VGP/Tam Lê

Theo đó, EVNSPC triển khai kế hoạch từ tháng 3/2021 và chỉ đạo các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phố phía nam triển khai thực hiện các quy định pháp luật về PCCC&CNCH; thực hiện các văn bản mới ban hành của Bộ Công an; khắc phục các tồn tại, thiếu sót hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC đối với các công trình điện; rà soát và khắc phục các tồn tại qua kiểm tra việc thực hiện PCCC&CNCH tại các đơn vị.

Đa số đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra phương tiện PCCC theo quy định; kiểm tra theo định kỳ hệ thống báo cháy và các phương tiện chữa cháy; mở sổ theo dõi phương tiện PCCC, kịp thời khắc phục các khiếm khuyết của hệ thống báo cháy, phương tiện chữa cháy để bảo đảm tình trạng sẵn sàng làm việc của các phương tiện chữa cháy do đơn vị quản lý.

Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, EVNSPC cũng đã kịp thời kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC&CNCH tại 4 đơn vị điện lực trực thuộc. Ngoài ra, các đơn vị cơ sở tự kiểm tra nội bộ được 968 lượt; cảnh sát PCCC địa phương kiểm tra ngành điện được 90 lượt. Sau các đợt kiểm tra, EVNSPC và các đơn vị đã thông báo kết quả, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và tổ chức khắc phục các tồn tại đã được đoàn kiểm tra kiến nghị.

Qua 90 lượt kiểm tra của cơ quan chức năng địa phương tại các đơn vị điện lực, đã phát hiện một số điểm tồn tại và có 120 kiến nghị. Đến nay, các đơn vị và cơ sở tổ chức khắc phục được 115 kiến nghị, hiện còn tồn tại 5 kiến nghị (chủ yếu liên quan đến công tác tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ) các đơn vị đang tiếp tục thực hiện. Cùng với đó, các công ty điện lực thành viên EVNSPC tự kiểm tra được 968 lượt và lập 679 biên bản. Sau kiểm tra, các đơn vị đã ban hành 282 văn bản chỉ đạo các cơ sở chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót để bảo đảm an toàn trong công tác PCCC&CNCH.

Ngoài ra, EVNSPC đã tổ chức được 68 lớp huấn luyện nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH với gần 2.500 người tham gia. Các đơn vị điện lực trực thuộc tại 21 tỉnh, thành phố phía nam đã lập 343 phương án chữa cháy và 180 phương án cứu nạn cứu hộ bảo đảm theo quy định. Đến nay các đơn vị đã tổ chức thực tập được 212 phương án chữa cháy và 94 phương án cứu nạn cứu hộ. Hầu hết các phương án PCCC&CNCH được xây dựng sát với thực tế, đặc thù tại từng đơn vị. EVNSPC cũng đã đầu tư trên 9 tỷ đồng để mua sắm các phương tiện PCCC&CNCH; thực hiện huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập PCCC&CNCH; mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các cơ sở có nguy hiểm cháy nổ.

Về công tác quản lý, kiểm tra phương tiện PCCC được EVNSPC thực hiện theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 về phương tiện PCCC cho nhà và công trình-trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và Thông tư 52/2014/TT-BCA của Bộ Công an về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC.

Tại địa phương, các đơn vị điện lực trực thuộc EVNSPC còn tổ chức phối hợp với công an và cảnh sát PCCC&CNCH, ký kết được 78 quy chế phối hợp liên đến công tác PCCC với địa phương; tổ chức nhiều đợt hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cũng như tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật PCCC&CNCH cho các đội PCCC&CNCH cơ sở và tập thể người lao động để nắm bắt, hiểu biết được phương án chữa cháy cơ sở nhằm sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Tam Lê