In bài viết

F0 điều trị tại nhà nộp hồ sơ nhận hỗ trợ thế nào?

(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Huệ (Bình Dương) là F0, hoàn thành cách ly ngày 15/12/2021. Bà Huệ được biết có chính sách hỗ trợ tiền ăn cho F0, nhưng được phường trả lời, hỗ trợ này chỉ dành cho lao động tự do và người dân ở nhà; còn công ty thì được cho biết chưa có gói hỗ trợ đó. Bà Huệ hỏi, bà có được nhận gói hỗ trợ này từ phường nơi bà tạm trú không?

27/01/2022 07:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thì trường hợp bà điều trị COVID–19 tại nhà sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ tiển ăn với mức 80.000 đồng/ngày (thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày).

Đề nghị bà liên hệ UBND cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn và nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

Chinhphu.vn