In bài viết

F0 điều trị trong thời gian nào được hỗ trợ tiền ăn?

(Chinhphu.vn) – Gia đình ông Nguyễn Văn Thuận đã nộp đủ giấy tờ làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn, nhưng được cán bộ phường trả lời tất cả người trong gia đình ông bị F0, F1 không thuộc đối tượng vì đều hoàn thành điều trị và cách ly sau ngày 31/12/2021.

23/02/2022 06:02

Vợ của ông Nguyễn Văn Thuận là F0 điều trị tại nhà từ 20/12/2021 đến 31/12/2021, Y tế phường cấp giấy hoàn thành điều trị tại nhà ngày 1/1/2022. Mẹ vợ của ông là F0 điều trị tại nhà từ ngày 25/12/2021 đến ngày 5/1/2022. Con trai của ông 9 tuổi là F0 điều trị từ ngày 28/12/2021 đến ngày 7/1/2022. Ông Thuận là F1 cách ly theo Công văn của phường từ ngày 20/12/2021 đến ngày 5/1/2022. 

Ông Thuận hỏi, UBND Phường trả lời như trên đúng không? Các trường hợp của gia đình ông có được làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 10/2/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 280/LĐTBXH-PC trả lời Sở Lao động – Thương binh và Xã hội một số tỉnh, thành phố hỏi về việc hỗ trợ tiền ăn đối với F0, F1 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, trong đó có ý kiến: Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg không quy định thời điểm kết thúc điều trị, cách ly, do vậy nếu các đối tượng F0, F1 mà thời gian bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021 thì được hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế, tối đa 45 ngày (đối với F0) hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tối đa 21 ngày (đối với F1).

Chinhphu.vn