In bài viết

F0, F1 có đóng BHXH được hỗ trợ những gì?

(Chinhphu.vn) - Bà Lưu Thị Thùy Trang (Nghệ An) hỏi, người lao động có tham gia BHXH khi là F0, F1 thực hiện điều trị (tập trung/ở nhà), cách ly y tế theo quy định thì được hỗ trợ các chế độ gì?

15/03/2022 17:02

UBND TP. Vinh, tỉnh Nghệ An trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đối với người lao động có tham gia BHXH khi là F0, F1 thực hiện điều trị, cách ly y tế thì được hưởng các chế độ hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương) hoặc người lao động ngừng việc (đối với người lao động ngừng việc) và được hỗ trợ tiền ăn đối với người điều trị COVID-19, người cách ly y tế.

Đề nghị bà liên hệ trực tiếp nơi công ty làm việc để được hướng dẫn.

Chinhphu.vn