In bài viết

Ghi nhận doanh thu tại thời điểm nào là đúng?

(Chinhphu.vn) – Công ty bà Đặng Thu Trà lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các công trình. Một số công trình đã lắp đặt hệ thống và nghiệm thu để đấu nối với điện lực trước ngày 31/12/2020. Tuy nhiên, thực tế công trình vẫn chưa hoàn thành 100% do còn một số hạng mục khác.

13/04/2021 08:02

Bà Trà hỏi, khoản doanh thu từ lắp đặt hệ thống điện này sẽ được ghi nhận vào năm 2020 hay sẽ căn cứ vào hóa đơn năm 2021?

Tổng cục Thuế trả lời vấn đề này như sau:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điểm m Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC) đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

Do đó, công trình đã nghiệm thu, xuất hóa đơn trong năm 2020 thì phải ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Chinhphu.vn