In bài viết

Ghi sai số CMND khi đăng ký thi bằng lái xe, điều chỉnh thế nào?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị My (Hải Phòng) ghi sai số Chứng minh nhân dân (CMND) trong khi đăng ký thi bằng lái xe hạng A1. Bà hỏi, như vậy có ảnh hưởng gì không?

18/08/2020 16:45

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Giấy phép lái xe được cấp cho công dân có thông tin khớp với thông tin Giấy CMND hoặc Thẻ căn cước công dân.

Trường hợp chưa được cấp Giấy phép lái xe (mới chỉ đăng ký), bà Nguyễn Thị My mang CMND hoặc Thẻ căn cước công dân đến để cơ sở đào tạo thực hiện đính chính thông tin.

Trường hợp bà My đã được cấp Giấy phép lái xe (Giấy phép lái xe đã được in ra) thì theo quy định tại Khoản 4 Điều 37 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ: Thông tin trên giấy phép có sai lệch với Giấy CMND hoặc Thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý Giấy phép lái xe làm thủ tục đổi Giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong Giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân.

Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp được quy định tại Điều 38 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT.

Chinhphu.vn