In bài viết

Gia đình bà Hà Thị Thanh Mẫn đã được duyệt hỗ trợ theo hộ kinh doanh

(Chinhphu.vn) – Bà Hà Thị Thanh Mẫn (Ninh Thuận) đã nộp đơn đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch COVID-19 cho đội thuế của phường. Tuy nhiên, trong danh sách đủ điều kiện hỗ trợ đợt 3 không có hộ kinh doanh của gia đình bà.

24/12/2021 09:02

Bà Mẫn đã gửi thắc mắc đến đội thuế của phường nhưng được giải đáp chưa thỏa đáng. Bà Mẫn đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra hộ kinh doanh mang tên Phạm Thành Hải có được hỗ trợ theo quy định không?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Ông Phạm Thành Hải kinh doanh quán kem cafe đã được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ tại Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 18/11/2021.

Đề nghị ông Phạm Thành Hải liên hệ với UBND phường Phước Mỹ để nhận hỗ trợ theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

Vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị cán bộ trực tiếp tiếp công dân tại địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Chinhphu.vn