In bài viết

Gia đình bà Nguyễn Thị Hận được giải quyết cấp phép xây dựng

(Chinhphu.vn) – Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc xử lý kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hận trú tại Khối phố Hương Trung, phường Hòa Hương liên quan đến thủ tục cấp giấy phép xây dựng trên đất quy hoạch “treo”, UBND TP. Tam Kỳ đã có văn bản thông tin kết quả giải

20/06/2021 07:02

Như Cổng TTĐT Chính phủ đã đưa tin, khu đất của gia đình bà Nguyễn Thị Hận đang ở đã có thông báo thuộc quy hoạch Trung tâm Thể dục thể thao từ năm 1998, nhưng đến nay vẫn là quy hoạch “treo”, chưa được thực hiện. Nhà ở của gia đình bà Hận được xây dựng từ năm 1988 nay đã xuống cấp và gia đình có nguyện vọng xây lại nhà ở.

Theo bà tham khảo quy định mới thì từ ngày 1/1/2021 người dân được phép xây mới nhà cửa trên đất quy hoạch các dự án “treo” đã quá 3 năm. Do đó, bà Hận đã nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng đến Trung tâm hành chính công thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, tuy nhiên hồ sơ không được giải quyết.

Tiếp nhận phản ánh của bà Nguyễn Thị Hận qua Cổng TTĐT Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chuyển thư của bà đến Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, đề nghị kiểm tra, trả lời công dân theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND tỉnh và gửi Cổng TTĐT Chính phủ.

Trong văn bản gửi Cổng TTĐT Chính phủ, UBND TP. Tam Kỳ cho biết, trước đó, thành phố đã giao Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, tham mưu UBND thành phố hướng giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hận.

Theo rà soát, báo cáo của Phòng Quản lý đô thị, căn cứ Quyết định số 2422/QĐ-UB ngày 12/12/1998 về phê duyệt quy hoạch chi tiết và ban hành điều lệ quản lý xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam tại TP. Tam Kỳ của UBND tỉnh Quảng Nam thì vị trí nêu trên nằm hoàn toàn trong loại đất công trình thi đấu; hiện tại thuộc khu vực nội thành hiện hữu (vệt dân cư hiện hữu phía Đông đường Ngô Thì Nhậm), đến nay chưa đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 thì vị trí thửa đất số 38, tờ bản đồ số 23b thuộc Điều 94 điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tam Kỳ, thì vị trí nêu trên thuộc khu vực nội thành hiện hữu theo sơ đồ II: Khu vực đô thị hiện hữu.

Căn cứ Điều 4 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về quy định một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, quy định quy mô cấp giấy phép xây dựng có thời hạn: Nhà ở riêng lẻ tổng diện tích sàn xây dựng đối với hộ gia đình có đến 5 nhân khẩu ≤ 150m2 và số tầng ≤ 2 tầng. Mái che cầu thang tại sân thượng (nếu có) không tính vào số tầng. Không được xây dựng tầng hầm, tầng nửa hầm. Trường hợp số nhân khẩu trong hộ gia đình có nhiều hơn 5 nhân khẩu, tổng diện tích sàn xây dựng được phép tăng thêm 27m2 sàn xây dựng/1 nhân khẩu.

Căn cứ Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND TP. Tam Kỳ về việc công bố khu vực cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thì vị trí nêu trên thuộc khu vực cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (ký hiệu KV2); quy mô công trình do UBND tỉnh quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/4/2020.

Từ những cơ sở trên, Phòng Quản lý đô thị đề nghị UBND TP. Tam Kỳ thống nhất chủ trương cho phép bà Nguyễn Thị Hận được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn; quy mô công trình do UBND tỉnh quy định.

Qua xem xét kiến nghị và báo cáo tham mưu nêu trên của Phòng Quản lý đô thị, UBND TP. Tam Kỳ thống nhất theo đề xuất, giao Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Hòa Hương hướng dẫn hộ bà Nguyễn Thị Hận lập thủ tục xin cấp phép xây dựng có thời hạn theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND Thành phố cấp phép xây dựng có thời hạn cho bà Hận theo đúng quy định của pháp luật.

UBND Thành phố cũng đề nghị bà Hận liên hệ Phòng Quản lý đô thị hoặc UBND phường Hòa Hương để được hướng dẫn lập thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định.

Chinhphu.vn