In bài viết

Gia đình bà Thanh Trúc (Bến Tre) có 3 người được nhận hỗ trợ

(Chinhphu.vn) - Bà Thanh Trúc (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) hỏi, tại sao chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch không hỗ trợ nhân viên làm thuê tại phòng khám nha khoa? Gia đình bà Trúc có 4 người đều đi làm thuê nhưng không ai được hỗ trợ.

16/11/2021 11:02
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND xã Giao Thạnh rà soát về trường hợp phản ánh của bà Thanh Trúc. Qua xác minh, hộ gia đình của bà Trúc có 4 thành viên gồm:

Một người là hộ kinh doanh cơ sở gia công kết cườm, có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế, đã tạm dừng hoạt động trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, đã được nhận chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh là 3.000.000 đồng;

Hai người làm thuê trong lĩnh vực phòng khám nha khoa: Theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bến Tre về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thì đối với công việc làm thuê trong phòng khám nha khoa thuộc nhóm công việc, lĩnh vực được hỗ trợ. UBND xã đã tiếp nhận đơn, họp xét duyệt và gửi danh sách về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Thạnh Phú, khi nào có kinh phí sẽ thông báo đến người lao động.

Một người làm đất thuê, theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND thì nhóm công việc làm đất thuê chưa nằm trong danh mục được hỗ trợ. Khi nào có chính sách mới, địa phương sẽ thông báo rộng rãi cho người dân biết để kê khai theo quy định.

Chinhphu.vn