In bài viết

Cà Mau: Phường 6 sẽ hỗ trợ tiền cho F0 trong thời gian sớm nhất

(Chinhphu.vn) – Ông Lý Minh Đương (tỉnh Cà Mau) làm công việc quảng cáo. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 ông đã nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp, nhưng đến nay đã hơn 2 tháng vẫn không thấy cán bộ nào liên hệ, giải đáp về việc hỗ trợ.

18/02/2022 10:02

Gia đình ông Đương có người bị nhiễm COVID-19, cán bộ ở Khóm đã đến nhà lấy tờ khai nhận hỗ trợ và F0, F1 của gia đình ông đã hoàn thành cách ly tại nhà trước ngày 31/12/2021. Ông Đương hỏi, gói hỗ trợ lao động tự do bị thất nghiệp và F0, F1 cách ly tại nhà khi nào mới được nhận hỗ trợ?

Về vấn đề này, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau trả lời như sau:

Đối với trường hợp của ông Lý Minh Đương, theo kết quả xác minh trực tiếp và cán bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội liên hệ ghi nhận thông tin trực tiếp với ông Đương (qua điện thoại, sáng ngày 14/2/2022) được biết, nghề, công việc chính của ông là làm thuê cho dịch vụ Quảng cáo (không có tham gia đóng BHXH, bị tai nạn lao động nghỉ việc từ tháng 3/2021), do đó ông không đảm bảo với điều kiện, đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQCP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

Còn rà soát đối với lao động không giao kết hợp đồng lao động, quy định tại Điểm 12, mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP, theo đó tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 và Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 4/9/2021 quy định đối tượng, mức chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, ông không đảm bảo với điều kiện hỗ trợ, đồng thời đối với nghề, công việc chính của ông đang làm không thuộc đối tượng áp dụng theo quy định (tại 02 Quyết định số 1502/QĐ-UBND và Quyết định số 1712/QĐ-UBND nêu trên), nên trường hợp của ông không được xem xét hỗ trợ theo quy định.

Đối với trường hợp của mẹ ông Lý Minh Đương là bà Lương Thi Chính (đối tượng bị nhiễm F0, cách ly điều trị tại nhà từ ngày 22/12/2021 đến ngày 2/1/2022), sau khi hoàn thành cách ly điều trị F0, UBND phường 6 tập hợp hồ sơ chuyển đến UBND thành phố Cà Mau. Ngày 28/01/2022 UBND thành phố Cà Mau trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thẩm định trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định phê duyệt và danh sách hỗ trợ. Sau khi được duyệt địa phương sẽ thực hiện chi kinh phí hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến gói chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, tỉnh Cà Mau đã chủ động từ khi chủ trương của Chính phủ còn ở dự thảo văn bản, ngay sau khi chính sách được Chính phủ ban hành; UBND tỉnh Cà Mau quyết liệt chỉ đạo, kịp thời triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên truyền duy trì thường xuyên, linh hoạt bằng nhiều hình thức được nhân dân, lao động, doanh nghiệp đồng tình hưởng ứng tích cực.

Tuy nhiên, đối với phản ánh của ông Đương, do Trưởng khóm 4, phường 6 tuyên truyền, giải thích chưa thỏa đáng đối với gia đình ông. Vấn đề này đã được UBND thành phố Cà Mau chỉ đạo UBND phường 6 rút kinh nghiệm, nhất là đối với Trưởng khóm 4.

Chinhphu.vn