In bài viết

Gia hạn trên 2.860 tỷ đồng nợ thuế cho 70.300 doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính cho biết một số kết quả về việc thực hiện gia hạn, miễn, giảm thuế thực hiện theo Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ.

10/09/2012 18:39

Ảnh minh họa

Cụ thể, đã gia hạn khoảng 11.000 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng các tháng 4, 5 và 6/2012 cho trên 190.280 doanh nghiệp.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, đã giải quyết gia hạn 2.868 tỷ đồng nợ thuế cho khoảng 70.300 doanh nghiệp, trong đó số nợ thuế từ năm 2010 trở về trước chiếm gần 50%.

Bên cạnh đó, đã giải quyết giảm 50% tiền thuê đất năm 2012 cho trên 2.400 doanh nghiệp, với số tiền giảm là 250 tỷ đồng.

Đối với thuế môn bài năm 2012 cho hộ đánh bắt hải sản và hộ làm muối, đã giải quyết miễn thuế và hoàn thuế (đối với các hộ đã thực hiện nộp thuế) khoảng 10 tỷ đồng cho 33.510 hộ.

Bộ Tài chính cũng cho  biết, những tháng đầu năm 2012 tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà và trái phiếu Chính phủ đạt thấp. Sau khi triển khai các giải pháp cần thiết, tình hình giải ngân vốn từ tháng 7 đã có chuyển biến tích cực hơn.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước giải ngân đạt khoảng 59,9% dự toán, vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt khoảng 57,7% kế hoạch.

Bộ Tài chính cũng đã có quyết định về việc phân bổ 2.000 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho vay đầu tư cho việc đầu tư kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và làng nghề ở nông thôn.

Căn cứ mức phân bổ bổ sung nguồn vốn cho vay của Bộ Tài chính, đến nay tất cả các địa phương đã hoàn thành việc ký hợp đồng vay vốn tín dụng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Cùng với nguồn kế hoạch được giao đầu năm (3.000 tỷ đồng), tổng nguồn vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện Chương trình năm 2012 là 5.000 tỷ đồng. Tổng số vốn đã giải ngân đến nay khoảng 2.558 tỷ đồng, đạt 51,1% kế hoạch vốn năm 2012, góp phần phát triển hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn, tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

Thu Nga

(Nguồn: Bộ Tài chính)