In bài viết

Giá mới sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10

(Chinhphu.vn) - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa kê khai giá bán lẻ các bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 với Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính.

27/04/2022 17:10
Giá mới của sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10

Ngày 27/4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin về giá sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo các quyết định của Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm: "Kết nối tri thức với cuộc sống" và "Chân trời sáng tạo" sẽ được đưa vào giảng dạy trên cả nước từ năm học 2022-2023.

Nhà Xuất bản kê khai giá bán lẻ các bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 với Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính theo đúng quy định.

Cụ thể, các bộ sách giáo khoa có giá bìa như sau: Bộ sách giáo khoa lớp 3 có giá từ 177.000 đồng/bộ đến 183.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh); bộ sách giáo khoa lớp 7 có giá từ 208.000 đồng/bộ đến 209.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh); bộ sách giáo khoa lớp 10 có giá từ 246.000 đồng/bộ đến 301.000 đồng/bộ (tùy thuộc tổ hợp môn học và chuyên đề học tập mà học sinh lựa chọn).

Giá bộ sách giáo khoa lớp 10 gồm tổng giá bìa sách của 5/7 môn học bắt buộc (toán, ngữ văn, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp), 5 môn học lựa chọn và 3 chuyên đề học tập.

Giá sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục thấp hơn trung bình 20% so với giá sách giáo khoa của các nhà xuất bản khác.

Bảng giá chi tiết sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 mới đã được đăng tải trên website của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại địa chỉ www.nxbgd.vn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tiết giảm tối đa chi phí đầu vào để có giá bán sách giáo khoa phù hợp với mức chi phí của đại đa số các gia đình có con em đi học. 

Nhật Nam