In bài viết

Giá trị bảo đảm dự thầu thế nào là hợp lệ?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp hồ sơ mời thầu quy định giá trị bảo đảm dự thầu là 5.700.000 đồng thì việc nhà thầu có bảo đảm dự thầu với giá trị bằng hoặc lớn hơn 5.700.000 đồng được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu đối với tiêu chí này.

06/07/2018 14:02

Theo phản ánh của bà Trần Thị Hương (Nam Định), trong báo đăng thông tin mời thầu quy định bảo đảm dự thầu là 6.000.000 đồng, nhưng trong quá trình làm hồ sơ mời thầu cơ quan bà để là 5.700.000 đồng (vẫn nằm trong hạn mức bảo đảm dự thầu từ 1%-3%), đến khi mở thầu thì các nhà thầu cũng trình bảo đảm dự thầu là 5.700.000 đồng.

Bà Hương hỏi, giá trị bảo đảm dự thầu sai lệch như vậy có bị vi phạm trong đấu thầu hay không? Điều này có thể hủy thầu để làm lại hay không? Thủ tục trình tự hủy thầu và làm lại thầu như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với vấn đề của bà Hương, trường hợp hồ sơ mời thầu quy định giá trị bảo đảm dự thầu là 5.700.000 đồng thì việc nhà thầu có bảo đảm dự thầu với giá trị bằng hoặc lớn hơn 5.700.000 đồng được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu đối với tiêu chí này.

Chinhphu.vn