In bài viết

Giá xăng tăng 307 đồng/lít

(Chinhphu.vn) - Liên Bộ: Tài chính-Công Thương đã cho phép các doanh nghiệp được điều chỉnh tăng giá bán xăng, dầu trong nước.

21/02/2014 19:59

Cụ  thể, xăng tăng tối đa: 307 đồng/lít, dầu diesel tăng tối đa: 247 đồng/lít, dầu hỏa tăng tối đa: 237 đồng/lít, dầu mazut tăng tối đa: 204 đồng/kg.

Thời điểm điều chỉnh giá bán xăng, dầu do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không sớm hơn 20 giờ 00 phút ngày 21 tháng 2 năm 2014.

Bộ Tài chính cũng đề nghị ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá của mặt hàng dầu hỏa, dầu mazut áp dụng từ 20 giờ 00 phút ngày 21 tháng 2 năm 2014.

Về lợi nhuận định mức: Tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa tính đủ lợi nhuận định mức với mặt hàng: Xăng, dầu hỏa (tạm tính lợi nhuận 100 đồng/lít) trong giá cơ sở.

Theo Bộ Tài chính phân tích, giá xăng dầu thế giới kể từ sau ngày điều hành 10/2 biến động tăng trở lại đặc biệt với mặt hàng xăng. Bình quân 30 ngày từ ngày 22/1 đến 20/2 giá xăng dầu thế giới cụ thể như sau: Giá xăng RON 92: 115,61 USD/thùng; dầu diesel 0,05S: 122,76 USD/thùng; dầu hỏa: 122,23 USD/thùng, dầu mazut 180 cst: 613,27 USD/tấn. Giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu đều thấp hơn giá cơ sở.

Huy Thắng