In bài viết

Giải đáp về xếp loại hạnh kiểm với học sinh phổ thông

(Chinhphu.vn) – Học sinh xếp loại học lực yếu vẫn có thể xếp loại hạnh kiểm tốt được nếu như học sinh đó bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn của hạnh kiểm loại tốt quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 58/2011/QĐ-BGDĐT.

05/10/2020 07:02

Ông Trần An Nhàn hiện đang công tác tại 1 trường THPT thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đề nghị được giải đáp về việc xếp loại hạnh kiểm học sinh cấp THPT với các trường hợp cụ thể sau:

- Học sinh xếp loại học lực yếu có thể xếp loại hạnh kiểm tốt được không nếu mọi hoạt động của trường lớp đều tham gia sôi nổi, lễ phép, lịch sự, hay làm việc từ thiện?

- Nếu học kỳ 1 học sinh xếp hạnh kiểm loại yếu, học kì 2 xếp loại tốt thì cả năm xếp loại khá là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Học sinh xếp loại học lực yếu vẫn có thể xếp loại hạnh kiểm tốt được nếu như học sinh đó bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn của hạnh kiểm loại tốt quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 58/2011/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên cần xem xét rất kĩ đối với tiêu chuẩn ở điểm d khoản 1 Điều 4.

Chinhphu.vn