In bài viết

Giải ngân sau 1/6/2016, có được áp dụng lãi suất gói 30.000 tỷ?

(Chinhphu.vn) - Sau khi nhận được phản ánh của ông Hoàng Phi Hùng (TP. Hồ Chí Minh) về lãi suất vay vốn mua nhà ở xã hội theo gói 30.000 tỷ đồng qua Cổng TTĐT Chính phủ ngày 26/6/2015, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã làm việc trực tiếp với ông Hùng để giải đáp về vấn đề này.

23/07/2015 09:02

Theo giải thích của TPBank, khoản vay của ông Hùng tại TPBank gồm có 2 phần:

- Phần lãi suất trong hạn: áp dụng cho số tiền giải ngân từ Nguồn tái cấp vốn của Nhà nước theo dư nợ cho vay của ngân hàng đối với khách hàng theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/3/2013 (quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP). Thời hạn của phần lãi suất này được tính từ ngày ký hợp đồng cho đến khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải ngân hết số tiền tái cấp vốn và không vượt quá ngày 1/6/2016.

- Phần lãi suất áp dụng cho số tiền giải ngân sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giải ngân hết số tiền tái cấp vốn hoặc sau ngày 1/6/2016 là được tính theo mức lãi suất cho vay của sản phẩm vay thông thường theo quy định của TPBank tại thời điểm giải ngân.

Đối chiếu với các thông tư, văn bản liên quan, ông Hoàng Phi Hùng cũng đã đồng ý và thống nhất hiểu rõ các điều khoản tại hợp đồng tín dụng mà hai bên ký kết.

Chinhphu.vn