In bài viết

Giải quyết chế độ theo Quyết định 62 có cần giấy tờ gốc?

(Chinhphu.vn) – Bác của bà Nguyễn Thị Yến (Thái Bình) là thanh niên xung phong tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg..

30/07/2020 15:20

Do không nắm được chính sách, bác bà Yến nộp hồ sơ muộn và cấp có thẩm quyền yêu cầu bác bà phải có danh sách trích ngang bản gốc trong khi các trường hợp được giải quyết chế độ trước đó không cần giấy tờ này.

Hiện tại, đơn vị của bác bà Yến đã giải thể, không thể xin được trích ngang bản gốc, chỉ có giấy xác nhận của đơn vị mới. Bà Yến hỏi, bác bà cần làm gì để hưởng chế độ?

Về vấn đề này, Cục Chính sách - Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thì đối với hồ sơ xét hưởng trợ cấp một lần, đối tượng không nhất thiết phải có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan; quá trình tổ chức xét duyệt hồ sơ được thực hiện cả với đối tượng có giấy tờ gốc, giấy tờ liên quan và đối tượng không có giấy tờ.

Việc giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định nêu trên đối với nhóm đối tượng là thanh niên xung phong thuộc trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện của UBND cấp tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đề nghị đối tượng trực tiếp liên hệ với UBND và ngành Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương để được xem xét giải quyết và trả lời theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn