In bài viết

Giảm 420 giờ nộp thuế: Bộ Tài chính “tính toán trên giấy”?

(Chinhphu.vn) – Tính đến tháng 9/2015, số giờ nộp thuế đã giảm 420 giờ trên tổng số 537 giờ DN thực hiện việc kê khai, nộp thuế. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến lo ngại rằng, liệu những con số trên có là ”tính toán trên giấy” của Bộ Tài chính và thực tế DN cho rằng, số giờ nộp thuế mới chỉ giảm khoảng 110 giờ. Vậy đâu là con số thực, việc tính toán số giờ giảm thuế dựa trên những cơ sở nào?

03/10/2015 20:25

Giảm 420/537 giờ nộp thuế

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài chính, ngay sau khi Nghị quyết số 19/2014/NQ-CP của Chính phủ ra đời, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế và các đơn vị liên quan triển khai hàng loạt các biện pháp cụ thể nhằm giảm tối đa thời gian nộp thuế, cắt giảm những thủ tục phiền hà, gây khó khăn cho DN trong quá trình áp dụng và thực hiện các chính sách pháp luật về thuế.

Qua đó, liên tiếp các Luật, Nghị định và Thông tư được sửa đổi, bổ sung đã giúp giảm số giờ người nộp thuế (NNT) thực hiện kê khai, nộp thuế khoảng 370 giờ tính đến ngày 31/12/2014.

Đáng kể nhất phải nói tới là việc ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 07 thông tư về thuế. Chỉ riêng sự thay đổi này ước tính giảm được 201,5 giờ tuân thủ pháp luật thuế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 Luật thuế để sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa chính sách và thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp, theo đó ước tính giảm được 80 giờ.

Từ 01/01/2015 đến nay, Tổng cục Thuế tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế để giảm TTHC và giảm số giờ tuân thủ về thuế cho người dân và doanh nghiệp. Đến cuối tháng 9 năm 2015, số giờ nộp thuế tiếp tục giảm thêm 50 giờ...

Bên cạnh các giải pháp về chính sách, Tổng cục Thuế còn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình khai thuế, tính thuế. Đến 30/9/2015 ước tính đạt tỷ lệ 90% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Việc thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử góp phần giảm thêm được 10 giờ...

Với một loạt giải pháp đã thực hiện trong thời gian qua, Bộ Tài chính khẳng định, tổng số đã giảm được là 420 giờ trên tổng số 537 giờ DN thực hiện việc kê khai, nộp thuế, số giờ còn lại là 117 giờ, đạt và vượt được mục tiêu mà Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ đã đặt ra về việc giảm số giờ nộp thuế đối với NNT xuống dưới 121,5 giờ trong năm 2015

Đánh giá theo các tiêu chí quốc tế

Bộ Tài chính cho biết, việc tính toán số giờ tuân thủ thuế của doanh nghiệp được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phối hợp với Công ty kiểm toán Pricewaterhouse & Cooper (PWC)  và Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá dựa trên các tiêu chí theo chuẩn quốc tế của WB.

Bộ cũng thừa nhận, vẫn còn ý kiến cho rằng số giờ tuân thủ có giảm nhưng không rõ rệt và ước tính giảm không tương ứng với số giờ giảm do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế công bố. Trong đó, có đề cập đến vấn đề chậm hoàn thuế hay doanh nghiệp không thể tiến hành giải thể do chưa quyết toán thuế được… Điều này có thể làm tăng thời gian kê khai, nộp thuế.

Về những ý kiến nêu trên, Bộ Tài chính lý giải: Thực tế, các tiêu chí để tính toán số giờ tuân thủ thuế của doanh nghiệp năm nay và những năm vừa qua không bao gồm nội dung hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại. Các nội dung này sẽ được đưa vào tính toán số giờ tuân thủ thuế của doanh nghiệp trong năm 2016 theo Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016, theo đó, Chính phủ yêu cầu ngành Thuế phải cải cách để Việt Nam đạt được mức độ thuận lợi về thuế bằng các nước ASEAN 4. Do đó, ngành Thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải cách nhằm đạt được các mục tiêu Chính phủ đề ra.

Bộ Tài chính khẳng định, những cải cách mạnh mẽ của ngành thuế trong thời gian vừa qua đã được cộng đồng xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Báo cáo "Đánh giá cải cách thủ tục hành chính Thuế: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2014" (do VCCI phối hợp với một số tổ chức trong nước và quốc tế thực hiện, công bố tháng 8/2015) cho thấy, hơn 70% DN hài lòng với cải cách thủ tục hành chính thuế.

Đức Bình