In bài viết

Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bầu bổ sung, kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và thông qua một số nghị quyết quan trọng.

07/03/2021 08:56

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn chúc mừng ông Nông Quang Nhất.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành bầu bổ sung một Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nông Quang Nhất, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn. Kết quả, ông Nông Quang Nhất đạt tỷ lệ phiếu đồng ý 100%.

Ông Nông Quang Nhất, SN 1972, quê quán xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn, có trình độ Đại học Nông lâm, Thạc sĩ Quản lý công. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND, ông Nhất từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã xem xét thông qua một số Nghị quyết chuyên đề về quy định nội dung, mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, từ nguồn ngân sách nhà nước; phân bổ kinh phí bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, từ nguồn ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố (đợt 1); chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình vượt dòng phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt bão, bảo đảm giao thông trên tuyến đường ĐT.258B đoạn tuyến Km36 00 - Km65 450...

* Liên quan đến công tác kiện toàn nhân sự địa phương, ngày 5/3, HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) nhằm thực hiện công tác nhân sự và thông qua các nghị quyết của HĐND thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu miễn nhiệm 3 Trưởng ban thuộc HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX do nhận nhiệm vụ mới, gồm Trưởng ban Pháp chế đối Nguyễn Văn Vinh; Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Võ Anh Huy; Trưởng ban Văn hóa-Xã hội Nguyễn Quốc Cường.

Đồng thời, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng bỏ phiếu miễn nhiệm 3 Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 để nhận công tác khác đối với các ông Nguyễn Hoàng Ba, Nguyễn Văn Sử và Phạm Thế Vinh.

Các đại biểu HĐND thành phố cũng đã bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ, gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp (Giám đốc Sở Ngoại vụ) và các ông Huỳnh Hoàng Mến (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông); Nguyễn Văn Sử (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Lê Thanh Tâm (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), Châu Việt Tha (Giám đốc Sở Nội vụ); Đỗ Thanh Thảo (Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường) và Nguyễn Văn Vinh (Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố).

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, quyết nghị một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố như thông qua Tờ trình của Ủy ban Nhân dân và ra Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về Quy định nội dung và mức chi, thời gian được hưởng kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha) năm 2021.

* Ngày 4/3, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 19 để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An đã bỏ phiếu và biểu quyết bầu bà Thái Thị An Chung giữ chức Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An tiến hành miễn nhiệm một số chức danh thuộc HĐND, UBND tỉnh Nghệ An theo thẩm quyền./.