In bài viết

Giám sát chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

(Chinhphu.vn) - Khi triển khai chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan giám sát, như tổ chức công đoàn, MTTQ, các cơ quan quản lý… sẽ tham gia đôn đốc thực hiện. Các thủ tục cũng sẽ được rút gọn để sau 11 ngày người lao động có thể nhận được kinh phí hỗ trợ.

31/03/2022 16:31
Giám sát chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động - Ảnh 1.

Người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Quyết định 08 - Ảnh: VGP/Thu Cúc

Theo Quyết định số 08, 2 đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, gồm: Người lao động (NLĐ) đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất, hoặc khu vực kinh tế trọng điểm với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng và NLĐ quay trở lại thị trường lao động, đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ cho các đối tượng tối đa 3 tháng theo phương thức chi trả hằng tháng.

"Quá trình xây dựng chính sách, cơ quan soạn thảo cũng đã khảo sát doanh nghiệp và nhận được sự đồng thuận lớn của doanh nghiệp, do đó khi đi vào thực thế doanh nghiệp sẽ tích cực hoàn thành nhanh các thủ tục lập danh sách, chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ. Đặc biệt, việc thực hiện chính sách này còn có sự tham gia của cơ quan công an cập nhật kết quả hỗ trợ tiền thuê nhà kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin người lao động, tránh trùng lặp khi chi trả", Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết.

Hoàn thành thủ tục nhận hỗ trợ trong 11 ngày

Thời gian thực hiện các thủ tục chi trả sẽ kéo dài 11 ngày, gồm: Doanh nghiệp tổng hợp và niêm yết danh sách công khai ít nhất 3 ngày; cơ quan BHXH xác nhận danh sách trong 2 ngày; thời gian từ lúc UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đến khi UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ và chi trả cho NLĐ là 4 ngày; doanh nghiệp chi trả cho NLĐ trong 2 ngày kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ.

BHXH Việt Nam cũng đã sẵn sàng bố trí nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, phát huy lợi thế có sẵn dữ liệu người tham gia BHXH để tiếp nhận và xác nhận sớm nhất việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ trên cơ sở hướng dẫn của Bộ LĐTB&XH, thời gian giải quyết tối đa là 2 ngày làm việc.

Cụ thể, trên cơ sở danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH xác nhận các trường hợp NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để xác minh đối tượng thụ hưởng.

BHXH Việt Nam sẽ chỉ đạo cơ quan BHXH các cấp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, hướng dẫn doanh nghiệp, người sử dụng lao động sớm lập danh sách NLĐ để được xác nhận và hỗ trợ theo quy định. Tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ ngoài quy định; không để hồ sơ quá hạn, trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót cần kịp thời hướng dẫn, không để tình trạng hồ sơ chuyển đi, chuyển lại nhiều lần.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin kịp thời để NLĐ có đủ điều kiện nhanh chóng tiến hành thủ tục gửi đơn vị sử dụng lao động, cơ quan BHXH xác nhận nhằm được nhận hỗ trợ theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ kịp thời, công khai, minh bạch.

Thu Cúc