In bài viết

Giảng dạy và đóng BHXH đủ 60 tháng được hưởng phụ cấp 5%

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (Kiên Giang) giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, đóng BHXH ở vị trí giảng viên được 4 năm 11 tháng. Từ tháng 11/2015 đến nay, bà chuyển sang cơ sở giáo dục công lập.

20/05/2022 16:11

Tháng 4/2020, bà mới được tuyển dụng chính thức và có 1 năm ký hợp đồng làm việc lần đầu (tháng 4/2020-4/2021). Bà Linh làm việc ở vị trí giảng viên tại cơ sở giáo dục ngoài công lập và công lập có đóng BHXH bắt buộc tính đến hết tháng 12/2021 là được 11 năm.

Từ tháng 4/2020, bà được xét hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP nhưng chỉ được xét 5%. Khi Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ban hành, bà Linh thấy thời gian bà giảng dạy ở cơ sở ngoài công lập vẫn được tính hưởng thâm niên. Bà Linh hỏi, bà có được tính thêm thời gian giảng dạy tại cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập để hưởng phụ cấp thâm niên không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Thời điểm trước ngày 1/7/2020, chế độ phụ cấp thâm niên được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn. Từ ngày 1/7/2020, chế độ phụ cấp thâm niên được áp dụng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ.

Căn cứ vào các quy định này, không tính thời gian tập sự, thử việc và hợp đồng lần đầu (nếu có), bà Nguyễn Thị Mỹ Linh có thời gian giảng dạy và đóng BHXH bắt buộc đủ 60 tháng thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có). Từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên của mỗi năm được tính thêm 1%.

Chinhphu.vn