In bài viết

Giảng viên có cần chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học?

(Chinhphu.vn) – Bà Chu Thị Thơm (Nam Định) tốt nghiệp đại học ngành sư phạm tâm lý giáo dục và đã có bằng thạc sĩ tâm lý học. Bà đang giảng dạy tại trường đại học. Bà Thơm hỏi, bà có phải học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học không?

19/02/2021 11:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập được quy định tại Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập không quy định giảng viên phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học.

Chinhphu.vn