In bài viết

Giao Chủ tịch huyện Thanh Miện xem xét kiến nghị của ông Nguyễn Văn Quân

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Quân (tỉnh Hải Dương), mẹ đẻ ông là liệt sĩ, theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, năm 2015 gia đình ông Quân đã làm đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở và vay tiền xây dựng lại nhà.

19/12/2019 09:02

Tháng 9/2019 mẹ của ông Quân chết, sau đó Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện xuống thẩm định và cho biết, do mẹ của ông Quân đã chết nên gia đình không được nhận tiền hỗ trợ nhà ở nữa.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Quân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải đáp về trường hợp của gia đình ông.

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chuyển đơn của ông Quân đến Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện để xem xét, trả lời công dân theo thẩm quyền và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/1/2020.

Chinhphu.vn