In bài viết

Giao huyện Lâm Hà kiểm tra phản ánh việc bồi thường dự án

(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Nguyễn Thị Phượng, đại diện các hộ dân thôn Tân Lập, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sớm giải quyết việc đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng do dự án thủy điện chặn dòng, xả nước.

10/01/2017 08:02

Theo phản ánh của bà Phượng, năm 2010, thôn Tân Lập nằm trong quy hoạch dự án thủy điện của Công ty Miền Đông, nhưng dự án không triển khai. Năm 2015, dự án được chuyển giao cho Công ty Đạ Dâng 3.

Tháng 8/2016, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lâm Hà thông báo mức giá đền bù là 10.000 đồng/m2, còn cây trồng từ năm 2011 sẽ không được đền bù. Tuy nhiên, khi các hộ dân chưa nhận quyết định thu hồi đất và tiền đền bù thì vừa qua, Công ty Đạ Dâng 3 chặn dòng, xả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hộ dân.

Các hộ dân đã nhiều lần gửi đơn lên chính quyền các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đại diện các hộ dân bị thiệt hại, bà Phượng đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sớm giải quyết vấn đề nêu trên.

Về vấn đề bà Phượng và các hộ dân kiến nghị, UBND tỉnh Lâm Đồng chuyển UBND huyện Lâm Hà kiểm tra, xem xét, xử lý theo quy định, báo cáo Cổng TTĐT Chính phủ và UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này khi nhận được kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

Chinhphu.vn